Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

D66 opnieuw sterk voor lokaal referendum

D66 Katwijk stelt de Katwijkse gemeenteraad wederom voor een lokaal raadgevend referendum mogelijk te maken. Fractievoorzitter Ralf Boland ontvouwde zijn plan tijdens de behandeling van de begroting voor 2019. Het is de tweede keer dat D66 Katwijk zich inzet voor de mogelijkheid een lokaal referendum te houden. De eerste poging in de vorige raadsperiode haalde net geen meerderheid.

“D66 mist nog iets in de burgerparticipatie en dat is het lokale referendum. In de vorige periode hebben we met een initiatiefvoorstel geprobeerd een lokaal referendum mogelijk te maken. Dat is net niet gelukt. Na de verkiezingen, in een nieuwe raad en met een nieuw college proberen we het nogmaals: we komen met een initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum,” aldus Ralf Boland, afgelopen donderdag in de raadszaal van het gemeentehuis, waar hij meteen zijn voorstel indiende bij de burgemeester.

In de gemeente Katwijk is nu geen beleid voor het organiseren van een referendum. D66 wil inwoners meer mogelijkheden bieden om invloed uit te oefenen. Het burgerinitiatief heeft Katwijk al, een referendummogelijkheid mist nog.

In 2016 werd D66 gesteund door een aantal partijen, maar miste het voorstel één stem om aangenomen te worden. Het huidige college streeft een open bestuursstijl en ruime burgerparticipatie na. D66 hoopt daarom dat de gemeenteraad nu wel de stap durft te nemen naar het lokale referendum en zo de burger een belangrijk extra instrument voor burgerparticipatie in handen te geven.